آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور
۰۶/۰۵/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۲۹/۰۴/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۲ رؤسای کل دادگستری استانها
۲۲/۰۴/۱۳۹۲
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
۰۴/۰۴/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور
۳۰/۰۳/۱۳۹۲
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی
۲۰/۰۳/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
۰۲/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
۳۱/۰۲/۱۳۹۲
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
۳۱/۰۲/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
۲۳/۱۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی
۱۰/۱۲/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰- ۲۵/۱۱/۱۳۹۱
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها
۱۱/۱۱/۱۳۹۱