آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طارم استان زنجان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهار محال و بختیاری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد یونس حقانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای جم، کنگان در استان بوشهر
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای استان کردستان
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان شمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای...
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستای یکه¬سعود پایین در استان خراسان شمالی، با روستاهای یکه سعود بالا و حسن‏آباد...
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان طالقان در استان البرز
۱۵/۱۲/۱۳۹۷