آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات...
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری¬های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان...
۰۴/۰۲/۱۳۹۸
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیأت عالی رسیدگی به...
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی...
۲۶/۰۱/۱۳۹۸