آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
الحاق ماده (۳۴) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۲۲/۰۷/۱۳۹۳
الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
۳۰/۰۵/۱۳۹۳