آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
۲۸/۰۱/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران،...
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
۲۶/۰۶/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل)...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه دوجانبه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری‌کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی ویتنام به‌منظور اجتناب از اخذ...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه‌ در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
۱۵/۰۴/۱۳۹۳