آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
تصویب‌نامه در خصوص طرح طبقه‌بندی معلمان
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست
۰۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
۰۴/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳