آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امورخارجه
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی...
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداث و برقی کردن راه‌آهن تهران...
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ستاد ملی سیاست‌گذاری همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی)
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل...
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نیروگاه‌های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰)
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوانرئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محصولات ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالای ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان¬های مناطق آزاد...
۰۹/۰۵/۱۳۹۷