آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خمیر در استان هرمزگان
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای هنگویه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستک در استان هرمزگان به شهر
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای اربطان دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان...
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ونایی دهستان گودرزی بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان به شهر
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای کوهیچ دهستان فتویه بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان، به شهر
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‏نامه شماره ۹۹۶۰۱/ت۴۳۱۵۵هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲۱) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تملک اراضی و اجرای زیرسازی راه‌آهن خط فرعی اتصال بندر کاسپین به راه آهن رشت ـ انزلی
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص مشارکت جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو (۲۰۲۰) میلادی دبی ـ امارات متحده عربی
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد حسین‌زادگان به عنوان استاندار مازندران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهاردرصد (۴%)
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده
۲۴/۱۱/۱۳۹۷