آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طارم استان زنجان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهار محال و بختیاری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد یونس حقانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای جم، کنگان در استان بوشهر
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای استان کردستان
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان شمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای...
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستای یکه¬سعود پایین در استان خراسان شمالی، با روستاهای یکه سعود بالا و حسن‏آباد...
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان طالقان در استان البرز
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص انتزاع بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستاهای کلنو و لرگان از دهستان بیرون‏بشم بخش مرزن‏آباد شهرستان چالوس به بخش...
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر
۱۴/۱۲/۱۳۹۷