آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث آزادراه قزوین ـ رشت
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه،...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش (با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص) برای واردات کالا (به استثنای خودرو)
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۷ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی بجنورد، بوشهر،...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبات وزارت کشورپیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
لغو تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲
۰۵/۰۶/۱۳۹۷