آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم...
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات موردنیاز طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی...
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ممسنی استان فارس
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردستان استان اصفهان
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان،...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای مرکزی، هرمزگان، آذربایجان غربی
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تغییرنام روستای اسلام‌آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر
۲۸/۱۲/۱۳۹۷