آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بخش حرا در تابعیت شهرستان قشم استان هرمزگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین صندوق‌های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بخش مهرگان در تابعیت شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان‌شرقی
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان سیستان و بلوچستان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای خوشه مهر شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی به شهر
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای تلخاب شهرستان فراهان در استان مرکزی به شهر
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین معاونین سازمان ملی استاندارد ایران
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای نلاس شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی به شهر
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش جوقین در تابعیت شهرستان شهریار استان تهران
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهادکشاورزی به‌ترتیب بعنوان ۱ـ مرجع ملی (فوکال...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷