آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا آشناگر به عنوان استاندار سمنان
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای انوشیروان محسنی بندپی به عنوان استاندار تهران
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عزیزالله شهبازی به عنوان استاندار البرز
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین حق‌الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی تا پایان سال...
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه شاهرود به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل...
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدبه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص انتخاب اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، انزلی، کیش
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدجواد فدایی فتح‌آبادی به عنوان استاندار کرمان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدسعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فتح‌الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷