آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه‌آهن
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
لغو تصویب نامه شماره ۶۷۶۰۴/ت۵۲۰۵۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرفصل‌های یازده‌گانه موضوع ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت،...
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص معرفی مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶...
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در مورد طرح احداث راه‌آهن گرگان ـ بجنورد و راه‌آهن شیروان ـ مشهد
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز...
۰۱/۱۰/۱۳۹۷