آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه
۳۱/۰۶/۱۳۹۰
رؤسای محترم کل دادگستری‌ استان‌ها
۱۹/۰۶/۱۳۹۰
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
۲۲/۰۴/۱۳۹۰
روسای محترم کل دادگستری استان‌ها
۱۰/۰۳/۱۳۹۰
اصلاحیه تبصره ماده۷ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۸۸
۲۷/۰۲/۱۳۹۰
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
بخشنامه شماره۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۹
۰۳/۱۲/۱۳۸۹
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹
۲۷/۱۱/۱۳۸۹
آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
۰۶/۰۵/۱۳۸۹
تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
۲۵/۰۳/۱۳۸۹
آئین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین
۲۵/۰۳/۱۳۸۹
آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
۲۱/۰۲/۱۳۸۹
بخشنامه
۲۱/۰۱/۱۳۸۹
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
۲۱/۰۱/۱۳۸۹
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۱۶۱۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
۲۷/۱۲/۱۳۸۸