آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۴۴/۴۳ـ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۹/۵ـ۲۷/۸/۱۳۹۴ اداره...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
لغو تصویب‌نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ و برقراری وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه های اجرایی...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در خارج از وقت اداری...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از تصویب...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸