آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (هـ) ماده۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ـ۶/۴/۱۳۹۴...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد حسین‌زادگان به عنوان استاندار مازندران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
لغو متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ دفتر هیأت دولت
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ تهران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستان
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر الوان
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷