آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
رأی شماره‌های۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره...
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه...
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل انجمن مجزا در فدراسیون‌های چندرشته‌ای
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی...
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح نظام رتبه‌بندی معلمان
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
«دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی،
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان همدان
۰۸/۰۳/۱۳۹۹